Tadżykistan. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Tadżykistan. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucją z 1994 (nowelizowana 1999 i 2003) Tadżykistan jest republiką. Na czele państwa i rządu stoi prezydent, wybierany w wyborach powszechnych na 7-letnią kadencję (z możliwością 2-krotnej reelekcji). Władza ustawodawcza należy do 2-izbowego parlamentu (Olij Madżilis) o 5-letniej kadencji. Izba niższa (Madżilis Namojandagon) jest wybierana w wyborach powszechnych (63 deputowanych), izba wyższa (Madżilis Mili) jest powoływana w wyborach pośrednich (3/4 składu) i przez nominacje prezydenta (33 deputowanych). Władza wykonawcza należy do rządu (premiera i ministrów powołuje prezydent, zatwierdza parlament). Sędziowie są niezawiśli, a organizację sądownictwa reguluje oddzielna ustawa konstytucyjna.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia