Tadżykistan. Ludność
 
Encyklopedia PWN
Tadżykistan. Ludność.
Tadżykistan zamieszkują Tadżycy (80%), Uzbecy (15%), Rosjanie (1%), Tatarzy, nadto gł. Ukraińcy, Kirgizi, Turkmeni. Większość wierzących Tadżyków i Uzbeków to muzułmanie sunnici. Przyrost naturalny, b. wysoki na pocz. lat 90. XX w. (40,6‰), stopniowo maleje — 24,4 ‰ (2006); przeciętne trwanie życia: 62 lata dla mężczyzn i 78 lat dla kobiet; dzieci do lat 14 stanowią 43% ogółu ludności, ludzie w wieku ponad 64 lata — 4,6%; średnia gęstość zaludnienia 46 osób na km2 (2004), największa w Kotlinie Fergańskiej; ludność miejska stanowi 25% ogółu mieszkańców (2003); gł. m. poza stol.: Chodżent, Kulab, Kurgonteppa, Istarawszan; liczbę emigrantów i uchodźców szacuje się na 437–700 tys. osób (do VI 1993 Tadżykistan opuściło 300 tys. Rosjan); w rolnictwie pracuje 66,0% czynnych zawodowo, w przemyśle 6,6%, pozostali w usługach; bezrobocie 12% (2004).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia