Polska. Wiadomości wstępne. Godło państwowe, barwy, hymn
 
Encyklopedia PWN
Polska. Wiadomości wstępne. Godło państwowe, barwy, hymn.
Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego z głową zwróconą w prawo, z koroną, dziobem i szponami złotymi, w czerwonym polu prostokątnej tarczy o dolnej krawędzi wydłużonej pośrodku; orzeł biały stanowił godło Piastów od XIII w., godło państwowe od 1919, od 1927 o kształcie prawie identycznym z obowiązującym obecnie (1945–XII 1989 bez korony). Barwami są biel i czerwień (cynober) w dwóch poziomych pasach równoległych, o równej szerokości i długości, z których górny jest biały, a dolny czerwony; są to barwy narodowe przyjęte 1831 przez sejm Królestwa Polskiego w okresie powstania listopadowego, od 1919 oficjalne barwy państwowe.
Najstarszą pieśnią polską, która odgrywała rolę hymnu narodowego jest Bogurodzica, śpiewana przez rycerstwo polskie, m.in. przed bitwami pod Grunwaldem i Warną. Pieśń Jeszcze Polska nie zginęła powstała 1797 w Reggio nell'Emilia we Włoszech (tekst J. Wybickiego, melodia ludowego mazurka), zw. już wówczas Mazurkiem Dąbrowskiego, od 1831 śpiewana jako polska pieśń narodowa. W 1918 stała się hymnem narodowym, a 1927 ogłoszono ją oficjalnym hymnem państwowym.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia