Nikaragua. Ludność
 
Encyklopedia PWN
Nikaragua. Ludność.
Około 70% ludności Nikaragui stanowią Metysi, 17% — ludność pochodzenia eur., 9% — Murzyni, 5% — Indianie; większość ludności (ok. 94%) to katolicy w tym ok. 5% anglikanie. Wysoki przyrost naturalny — 20,1‰ (2006); społeczeństwo młode — w wieku do 15 lat — 36,4%, powyżej 64 lat 3,1%; przeciętna długość życia: mężczyźni 69 lat, kobiety 73 lata. Średnia gęstość zaludnienia 41 osób na km2 (2004); większość ludności skupia się w zachodniej, suchszej części kraju; w miastach mieszka 59% ludności; gł. m.: Managua, León, Granada, Masaya, Chinandega; 30,5% ludności zawodowo czynnej pracuje w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie, 52,2% — w usługach, pozostała część — w przemyśle; bezrobocie 5,6% (2005), ale niepełne wykorzystanie siły roboczej (np. praca poniżej kwalifikacji) sięga 47% zatrudnionych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia