Nikaragua. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Nikaragua. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucją z 1987 (modyfikowana 1995 i 2000) Nikaragua jest republiką, z prezydentem, wybieranym w wyborach bezpośrednich na 5 lat, bez prawa bezpośredniej reelekcji, jako głową państwa, szefem rządu i naczelnym dowódcą sił zbrojnych. Władza ustawodawcza należy do 1-izbowego Zgromadzenia Narodowego, złożonego z 92 członków, wybieranych na 5-letnią kadencję. Władzę wykonawczą sprawuje rząd, powoływany przez prezydenta i przed nim odpowiedzialny.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia