Nikaragua. Gospodarka
 
Encyklopedia PWN
Nikaragua. Gospodarka.
Kraj rozwijający się, jeden z najbiedniejszych w Ameryce Środkowej, znacznie uzależniony od pomocy zagranicznej, która w 2001 wyniosła 25% wartości PKB; produkt krajowy brutto wg parytetu siły nabywczej na 1 mieszkańca wynosi 2,6 tys. dolarów USA (2007); głęboki kryzys gospodarczy, spowodowany długotrwałą (1979–90) wojną domową; od połowy lat 90. poprawa sytuacji gospodarczej (liczne inwestycje zagraniczne); 2005 ratyfikacja przystąpienia do Środkowoamerykańskiej Strefy Wolnego Handlu, co związane jest z większymi możliwościami inwestycyjnymi, wzrostem miejsc pracy i głębszymi reformami gospodarczymi; duże zadłużenie zagraniczne — 3,3 mld dolarów (2007); struktura wytwarzania produktu krajowego brutto: rolnictwo 17,1%, przemysł 25,9%, usługi 57%.
Przemysł. Przemysł słabo rozwinięty, gł. przetwórstwo rolne w małych zakładach przem. (cukr., mięsne, tłuszczowe i owocowe, palarnie kawy, destylarnie rumu), poza tym przemysł skórz., tekstylny, cementowy; większość zakładów przem. (w tym rafineria ropy naft.) skupiona w Managui; niewielkie wydobycie złota i srebra oraz rud miedzi; produkcja energii elektrycznej w elektrowniach naft. i wodnych wynosi 2,9 mld kW · h (2004).
Rolnictwo. Grunty orne i sady zajmują ok. 17% pow. kraju (najwięcej na zachodzie), łąki i pastwiska ok. 40%; małe, drobnotowarowe gospodarstwa rolne (ponad 60% gospodarstw o pow. poniżej 5 ha) i duże plantacyjne (ponad 30%); uprawy o znaczeniu eksportowym: bawełna, kawowiec, trzcina cukrowa, banany oraz kakaowiec (na wybrzeżu M. Karaibskiego); podstawowe uprawy żywieniowe: kukurydza, ryż, fasola, sorgo; eksploatacja lasów (drewno mahoniowe); przybrzeżne połowy ryb i krewetek; hodowla bydła, trzody chlewnej i koni — gł. w górach i na obszarach wyżynnych.
Transport i łączność. Transport słabo rozwinięty, zwłaszcza we wschodniej części kraju; 19,0 tys. km dróg, w tym 2,3 tys. km o nawierzchni utwardzonej; zachodnia część Nikaragui przecina Droga Panamer., łącząca Managuę ze stolicami krajów sąsiednich; gł. porty mor.: Corinto i San Juan del Sur nad O. Spokojnym oraz Bluefields i Puerto Cabezas nad M. Karaibskim; 11 większych portów lotn., w tym międzynar. w Managui.
Turystyka. Rośnie znaczenie turystyki, która dostarcza ok. 10% dochodów państwa; powstają nowe ośr. wypoczynkowe, m.in. w Montelimar, gł. dzięki hiszp. kapitałowi. 2001–05 w turystykę zainwestowano 600 mln dol. USA; 2005 Nikaraguę odwiedziło 615 tys. turystów, najwięcej z Hondurasu. Wpływy z turystyki wyniosły 191 mln dol. USA.
Handel zagraniczny. Wartość eksportu 858 mln dol. USA (2005), importu 2,6 mld dol. USA; eksport kawy, mięsa, tytoniu, cukru, ryb, krewetek, homarów, złota; import ropy naft. i produktów naft., sprzętu transportowego, maszyn; wymiana handl. gł. z USA, Meksykiem, Salwadorem.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia