Malezja. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Malezja. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucją z 1957 (ostatnio modyfikowaną na 1996) Malezja jest federacyjną monarchią konstytucyjną. Głową państwa jest król, wybierany na 5 lat przez Zgromadzenie Władców (sułtanów). Władza ustawodawcza należy do 2-izbowego parlamentu, złożonego z Senatu o kadencji 3-letniej (70 członków, w tym 40 mianowanych przez króla i 30 wybieranych przez legislatury stanowe) i Izby Reprezentantów o kadencji 5-letniej (193 członków z wyborów powszechnych). Władzę wykonawczą sprawuje rząd, w którym premiera wyznacza król. Stany posiadają autonomię wewnętrzną, konstytucje, 1-izbowe parlamenty i organy władzy wykonawczej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia