Malezja. Warunki naturalne
 
Encyklopedia PWN
Malezja. Warunki naturalne.
Ponad połowę pow. kraju zajmują góry i wyżyny; w Malezji Zachodniej zerodowane pasma górskie o przebiegu południkowym: Główny Grzbiet (Korbu, 2182 m), Keledang, Benom, Tahan (Tahan, 2190 m — najwyższy szczyt Płw. Malajskiego), zbud. przeważnie z granitów, kwarcytów, łupków i wapieni; w Malezji Wschodniej liczne, silnie rozczłonkowane pasma górskie z najwyższym masywem Crocker (Kinabalu, 4101 m — najwyższy szczyt Malezji i Borneo), wypiętrzone w orogenezie alp., zbud. gł. z piaskowców i wapieni; wzdłuż wybrzeży, w obydwu częściach kraju, rozległe i zabagnione niziny; rzeźbę Malezji Zachodniej urozmaicają formy krasowe oraz wały piaszczyste (dł. ok. 20 km) równoległe do linii brzegowej wschodniego wybrzeża; niewielkie przybrzeżne wyspy: Penang i Tioman w Malezji Zachodniej, Banggai i Labuan w Malezji Wschodniej. Klimat równikowy wybitnie wilgotny, monsunowy; średnia temp. miesięczna 26–28°C; średnia roczna suma opadów 2000–3000 mm, na zachodnich stokach gór do ok. 4000 mm; nasilenie opadów (intensywne deszcze burzowe) od listopada do marca; bardzo wysoka wilgotność względna powietrza, przekracza 80–85%. Gęsta sieć rzeczna, złożona z krótkich, zasobnych w wodę rzek, największe: Pahang (dł. 434 km, uchodzi do M. Południowochińskiego) i Perak (uchodzi do cieśn. Malakka) w Malezji Zachodniej oraz Rajang w Malezji Wschodniej. Wiecznie zielone lasy równikowe (ok. 3 tys. gat. drzew) pokrywają 58% pow. kraju; postępujący wyrąb lasu powoduje stały ubytek powierzchni leśnej — 1976 lasy zajmowały 67% pow. Malezji; na wybrzeżu, zwłaszcza w Malezji Wschodniej — lasy namorzynowe; naturalne zbiorowiska roślinne chronione w parkach nar., największe: Kinabalu, Nar Niach, Sanktuarium Sepilok (największe na świecie siedlisko orangutanów) w Malezji Wschodniej oraz Taman Negara w Malezji Zachodniej. Ubogie w składniki odżywcze gleby tropik.: czerwonoziemy i lateryty, wzdłuż wybrzeży — aluwialne i torfowe. Obszary chronione zajmują 4,6% pow. kraju.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Kuczing, taksówka rzeczna na rzece Sarawak (Malezja)fot. J. Rudnik/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia