Malezja. Nauka
 
Encyklopedia PWN
Malezja. Nauka.
Najwyższą instytucją nauk. Malezji jest Malajskie Tow. Nauk. w Kuala Lumpur (zał. 1955), pełniące funkcję akad. nauk; badania nauk. na zlecenie rządu prowadzi 12 centrów i inst. nauk., z których najważniejszymi są znajdujące się w Kuala Lumpur: Centrum Badań Rozwojowych Azji i Pacyfiku (zał. 1980), Malajski Inst. Badań nad Gumą i Kauczukiem (zał. 1925), największy ośr. badawczy tego typu. W Malezji działa 6 uniw., z których największym jest Uniw. Malajski w Kuala Lumpur (zał. 1962), ponadto 4 politechniki: w Johor (zał. 1902, status wyższej uczelni od 1972), w Selangor (zał. 1956), w Penang (zał. 1963) i Kajang (zał. 1976) oraz 8 wyższych szkół zawodowych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia