Luksemburg. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Luksemburg. Ustrój polityczny.
Wielkie Księstwo Luksemburga jest dziedziczną monarchią konstytucyjną, z obowiązującą konstytucją z 1868 (wielokrotnie modyfikowaną). Głową państwa jest wielki książę; desygnuje on premiera. Rząd ponosi odpowiedzialność polityczna przed 1-izbowym parlamentem — Izbą Deputowanych, która jest wybierana (60 członków o kadencji 5-letniej) w wyborach powszechnych i proporcjonalnych. Prawo inicjatywy ustawodawczej ma wielki książę (faktycznie rząd) i parlament. Pewne uprawnienia legislacyjne ma także pełniąca funkcję doradcy wielkiego księcia Rada Państwa, składająca się z 21 członków desygnowanych dożywotnio przez monarchę. Konsultuje ona z gabinetem wszelkie projekty ustaw i ma prawo weta zawieszającego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia