Luksemburg. Warunki naturalne
 
Encyklopedia PWN
Luksemburg. Warunki naturalne.
Powierzchnia wyżynna; na północy niskie, zalesione pasma Ardenów (wysokość do 559 m), na południu pogórze Ardenów (zw. Gutland), ograniczone Wyż. Lotaryńską. Klimat umiarkowany ciepły, mor.; średnia temp. w styczniu ok. 1°C, w lipcu — 18°C; średnia roczna suma opadów 750 mm; głębokie doliny Mozeli (na granicy z Niemcami), Alzette i Sûre (dorzecze Mozeli); naturalną roślinność stanowią lasy (34% pow.) dębowe, dębowo-grabowe, bukowe i mieszane; przewaga gleb brunatnych; w górach rędziny węglanowe. Ochroną objęto Niem.-Luksemburski Park Przyrodniczy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia