Luksemburg. Ludność
 
Encyklopedia PWN
Luksemburg. Ludność.
Luksemburczycy stanowią 62% ludności, ponadto: Portugalczycy (14%), Włosi (4%), Francuzi, Belgowie, Niemcy; 95% społeczeństwa jest wyznania rzymskokatol.; proces starzenia się społeczeństwa, spowodowany bardzo niskim przyrostem naturalnym (poniżej 2‰ w latach 80. XX w.), został zahamowany w latach 90. w wyniku dużego poziomu urodzeń wśród ludności napływowej; 2001 przyrost naturalny wynosił 12,6‰ i należał do najwyższych w Europie, w 2006 – 3,5‰; przeciętna długość życia: mężczyźni 76 lat, kobiety 82 lata; średnia gęstość zaludnienia 173 osoby na km2; w miastach mieszka 92% ludności; gł. miasta (poza stol.): Esch-sur-Alzette, Differdange; w usługach pracuje ponad 3/4 czynnych zawodowo; ponad 30% wszystkich zatrudnionych to cudzoziemcy mieszkający w Luksemburgu lub dojeżdżający z krajów sąsiednich; poziom bezrobocia 4,8%.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Luksemburg, akwedukt fot. J. Fogler/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia