Luksemburg. Gospodarka
 
Encyklopedia PWN
Gospodarka.
Kraj wysoko rozwinięty o dominującej roli usług (86% produktu krajowego brutto, 2005), zwłaszcza sektora finansowego (ok. 30% PKB); produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca wg parytetu siły nabywczej 80,8 tys. dolarów USA (2007). Luksemburg jest jednym z głównych ośrodków finansowych świata; siedziba ponad 200 banków, w tym Europejskiego Banku Inwestycyjnego Unii Europejskiej.
Przemysł. Do lat. 60. XX w. przemysł opierał się na hutnictwie żelaza; kryzys w świat. przemyśle ciężkim przyczynił się do zróżnicowania produkcji; obok produkcji stali (koncern Arcelor-Mittal) rozwinięty przemysł metal., maszyn., chem. (tworzyw sztucznych, gumowy, farm.), spoż. (gł. piwowarski), skórz., cementowy; produkcja energii elektrycznej 3,2 mld kW·h (2005) — 73% dostarczają hydroelektrownie.
Rolnictwo. Grunty orne zajmują 24% pow. kraju (2000), łąki i pastwiska 21%, lasy 34%; podstawą intensywnego rolnictwa jest uprawa zbóż (pszenica, jęczmień), ziemniaków, buraków cukrowych i winorośli w dolinie Mozeli; hodowla bydła, trzody chlewnej i drobiu; produkcja żywności nie pokrywa zapotrzebowania krajowego; rolnictwo dostarcza 1% wartości PKB (2005).
Turystyka. Duże znaczenie ma turystyka; Luksemburg odwiedziło w 2005 874 tys. turystów zagr.; wpływy z turystyki 3,9 mld dol. USA (2005); gł. ośr. turyst.: m. Luksemburg, Vianden oraz dolina Mozeli i Ardeny.
Transport i łączność. Gęsta sieć komunik., włączona w system ogólnoeur.; 274 km linii kol. (2005) i 5,2 tys. km dróg (2002); międzynarodowy port lotniczy w stolicy. Skanalizowana Mozela połączona z drogą wodną Renu. Nowoczesna sieć telefoniczna; 360 tys. abonentów telefonii stacjonarnej; w użytkowaniu 539 tys. telefonów komórkowych (2003).
Handel zagraniczny. Ujemny bilans handl.; wartość eksportu 17,9 mld dol. USA (2005), importu — 21,0 mld dol. USA; eksport stali, maszyn i urządzeń, wyrobów metal., gumowych, tworzyw sztucznych; import maszyn, środków transportu, produktów naft., surowców miner., żywności odzieży; gł. partnerzy handl.: Niemcy, Belgia, Francja, Chiny, Holandia.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia