Luksemburg. Polityka społeczna
 
Encyklopedia PWN
Luksemburg. Polityka społeczna.
Obejmuje zabezpieczenie społ., ochronę zdrowia i politykę oświatową. Zabezpieczenie społeczne. Wszyscy zatrudnieni objęci są obowiązkowym ubezpieczeniem społ., w którego zakresie znajduje się obowiązkowe ubezpieczenie od wypadków opłacane przez wszystkich zatrudnionych i pracodawców, ubezpieczenie zdrowotne (obowiązkowe dla pracujących i pracodawców, dla innych dobrowolne); renty inwalidzkie i starcze, zasiłki dla bezrobotnych i rodzinne są również pokrywane ze składek ubezpieczeniowych płaconych przez pracujących i pracodawców; zasiłki wypłaca się także cudzoziemcom, zgodnie z międzynar. konwencjami podpisanymi przez rząd. Wydatki na pomoc społ. i zabezpieczenie społ. 1999 wynosiły 38,6% wydatków budżetowych, a na opiekę zdrowotną 1,2% wydatków budżetowych. Polityka oświatowa. Obowiązkiem szkolnym są objęte dzieci w wieku 6–15 lat; szkoła podstawowa jest 6-letnia, a językiem wykładowym jest niem. (od II klasy zaczyna się nauka języka fr., który jest językiem wykładowym w szkole średniej); istnieje wiele typów szkół średnich i zaw., ale w pierwszym roku nauczania obowiązuje profil ogólny; nauka w szkole średniej trwa 7 lat.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia