Korea Południowa. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Korea Południowa. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucją z 1987 Korea Południowa jest republiką, z prezydentem jako głowa państwa, wybieranym w głosowaniu powszechnym na 5-letnią kadencję (bez możliwości ponownego wyboru). Władza ustawodawcza należy do 1-izbowego Zgromadzenia Narodowego (273 deputowanych). Na czele rządu stoi premier, mianowany przez prezydenta. Zwierzchnictwo nad sądownictwem sprawuje Sąd Najwyższy, którego przewodniczącego mianuje prezydent.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia