Korea Południowa. Polityka społeczna
 
Encyklopedia PWN
Korea Południowa. Polityka społeczna.
Realizowana przez rząd obejmuje swym zakresem zabezpieczenie społ., ochronę zdrowia i politykę oświatową. Pomoc społeczna dla inwalidów wojennych, ludzi starych, wdów, sierot oraz programy przygotowania zaw. kobiet i opieki nad młodocianymi przestępcami są finansowane z budżetu państwa. Opieka zdrowotna. Systemem ubezpieczeń zdrowotnych i od wypadków przy pracy jest objęte 24% całej populacji i 26% ludności zawodowo czynnej. Nakłady na zabezpieczenie społ. wynosiły 10,9% wydatków budżetowych, a na opiekę zdrowotną — 0,9% wydatków budżetowych. Polityka oświatowa. Obowiązkiem szkolnym są objęte dzieci w wieku 6–12 lat. Nauka w 6-letniej szkole podstawowej jest bezpłatna. Szkoła średnia jest 2-stopniowa i składa się z 2–3-letnich cykli. Na oświatę przeznacza się z budżetu państwa 15,8% PKB (1998).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia