Korea Południowa. Nauka
 
Encyklopedia PWN
Korea Południowa. Nauka.
Najwyższą instytucją nauk. w Korei Południowej jest Nar. Akad. Nauk w Seulu (zał. 1954), wzorowana na Nar. Akad. Nauk USA; w ramach Akademii działa Krajowa Rada Badań Nauk., spełniająca funkcje opiniodawcze i programujące dla rządu w dziedzinie badań nauk. podstawowych i funkcję koordynującą działalność szkolnictwa wyższego; poza Akademią pozostaje 10 wielkich centrów i instytutów nauk.-badawczych, prowadzących badania stosowane i rozwojowe, finansowanych w ponad 80% przez przemysł. W Korei Południowej istnieją 23 uniw., z których największe są w Seulu (państw. — zał. 1946 i prywatny — zał. 1897) oraz w Pusan (zał. 1946); ponadto działa wiele wyższych szkół zawodowych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia