Kanada. Środki przekazu
 
Encyklopedia PWN
Kanada. Środki przekazu.
Prasa. W 2000 w Kanadzie wydawano ponad 100 dzienników o łącznym nakładzie ok. 5 mln egz. oraz blisko 1100 czasopism; prasa codzienna jest w zasadzie prasą regionalną, a wśród czasopism tylko „MacLean’s Canada’s Weekly Newsmagazine” ma charakter pisma ogólnokrajowego. Do najważniejszych dzienników należą: „The Globe and Mail”, wyd. w Toronto, zał. 1844 jako „The Globe”, pod obecnym tytułem od 1936, po połączeniu z „The Mail and Empire”, nakład 315 tys. egz., edycja w Nowym Jorku oraz Londynie; „Toronto Star”, wyd. w Toronto, zał. 1892, nakład ponad 450 tys. egz., wyd. sobotnie 500 tys. egz.; „La Presse”, wyd. w Montrealu od 1884 w języku fr., nakład ok. 200 tys. egz.; „Le Journal de Montréal”, wyd. w Monteralu w języku fr., zał. 1964, nakład do 300 tys. egz.; „The Vancouver Sun”, zał. 1886, nakład do 250 tys. egz.; „The Gazette”, wyd. w Montrealu, zał. 1778 jako „Gazette du Commerce et Littéraire” (w języku fr.), następnie w języku ang., nakład 140–180 tys. egz.; „London Free Press”, wyd. w Londynie (Kanada) od 1849, nakład ponad 100 tys. egz.; „Financial Post”, wyd. w Toronto od 1907, nakład 91 tys. egz.; „Edmonton Sun”, zał. 1978, nakład ok. 90 tys. egzemplarzy. Do najważniejszych czasopism należą m.in.: oficjalny periodyk rządu, tyg. „Canada Gazette”, zał. 1867, wyd. w Ottawie; pismo dla kobiet (8 razy w roku) „Elm Street”, wyd. w Toronto od 1996, nakład 600 tys. egz.; tyg. społ.-polit. „MacLean’s Canada’s Weekly Newsmagazine”, wyd. w Toronto od 1905, nakład 500 tys. egz.; „Canadian Geographic”, wyd. od 1930 w Ottawie, nakład 225 tys. egz.; „L’Actualité”, wyd. w Montrealu od 1976 w języku fr., nakład 190 tys. egz.; dwutyg. „Canadian Business”, wyd. w Toronto od 1927, nakład 80 tys. egzemplarzy. Agencje prasowe: The Canadian Press (CP), zał. 1917, ogólnokrajowa agencja informacyjna, z siedzibą w Toronto; jest własnością spółki 109 dzienników kanad.; ma oddziały w gł. miastach Kanady oraz biura w Nowym Jorku i Londynie.
Radio i telewizja. W 1968 powołano Canadian Broadcasting Corporation (CBC) oraz Canadian Radio-Television and Telecommunications Commission (CRTC), jako instytucje kierujące pracą radia i telewizji oraz telewizji kablowej. CBC jest finansowana gł. z funduszów publicznych i z reklam. Programy radiowe i telew. w Kanadzie odbiera ponad 99% ludności, telewizji kablowej — 74%. Radio CBC obsługuje 4 sieci programowe nadające w językach ang. i fr.; CBC nadaje także program dla zagranicy — Radio Canada International, w 11 językach. Sieć telew. CBC skupia 837 stacji przekaźnikowych i jest odbierana przez 98% ludności (od 1983 opłata abonamentowa). Poza siecią CBC działają także m.in.: CTV Television Network (skupiająca 25 prywatnych afiliowanych stacji i 247 stacji retransmisyjnych), Réseau de television (TVA), francuskojęzyczna sieć telew., zał. 1971, skupiająca 10 stacji w Quebecu i 19 stacji retransmisyjnych, a także Telesat Canada, zał. 1969, która 1972 wprowadziła po raz pierwszy w świecie system wewn. komunikacji satelitarnej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia