Arktyczny

Encyklopedia PWN

Arktyczny, Ocean, Ocean Lodowaty Północny, Morze Arktyczne,
najmniejszy ocean na Ziemi, położony wokół bieguna północnego w Arktyce, między Ameryką Północną a Eurazją;
Arktyczny, Archipelag, ang. Arctic Archipelago, fr. archipel Artique, dawniej Archipelag Franklina,
grupa ponad 50 wysp kanadyjskich na O. Arktycznym, u północnych wybrzeży Ameryki Północnej, wchodzi w skład terytorium autonomicznego Nunavut i częściowo Terytoriów Północno-Zachodnich.
Zachodni Prąd Arktyczny, Prąd Transarktyczny,
powierzchniowy, płynący pod pokrywą lodową, prąd morski w Oceanie Arktycznym;
lądowy obszar zoogeograficzny;
ubogie gatunkowo zbiorowiska roślin, występujące na północnych obszarach biegunowych i podbiegunowych Ziemi, składające się z mszaków, porostów, roślin zielnych i krzewinek;
oceaniczny obszar zoogeograficzny obejmujący Ocean Arktyczny;
proces poznawania przestrzeni geogr. na Ziemi.
Syberia, Sibir’, Sybir,
kraina geogr. w Azji Północnej, gł. część azjat. terytorium Rosji;
Terytoria Północno-Zachodnie, ang. Northwest Territories Wymowa, fr. Territoires du Nord-Ouest Wymowa,
terytorium autonomiczne w północno-zachodniej Kanadzie, na północ od równoleżnika 60°N, między terytorium Nunavut na wschodzie a terytorium Jukon na zachodzie, obejmuje także niektóre wyspy Archipelagu Arktycznego (Banksa, Ks. Patryka, częściowo Wiktorii i Melville’a);

Ilustracje, multimedia

Słownik języka polskiego PWN

typ arktyczny «typ antropologiczny żółtej rasy, charakterystyczny dla Eskimosów»
roślinność arktyczna «zbiorowiska roślin zielnych, krzewinek, mchów, porostów itp. w strefie polarnej, poza granicą lasu»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia