Arktyczny

Encyklopedia PWN

Zatokowy, Prąd, Golfsztrom, ang. Gulf Stream, niem. Golfstrom,
system ciepłych, stałych i powierzchniowych prądów morskich w Oceanie Atlantyckim i Oceanie Arktycznym;
Ziemia Północna, Siewiernaja Ziemla,
archip. na O. Arktycznym, w Rosji; oddziela M. Karskie od M. Łaptiewów; wchodzi w skład Kraju Krasnojarskiego;
alki, Alcidae,
rodzina ptaków z rzędu siewkowych;
Amundsena, Zatoka, ang. Amundsen Gulf, fr. Golfe d’Amundsen,
zatoka we wschodniej części Morza Beauforta (Ocean Arktyczny), między wyspami Banksa i Wiktorii na północy a brzegiem Kanady na południu;
ocean między Europą, Afryką, Antarktydą i Ameryką, drugi na Ziemi według powierzchni, po Oceanie Spokojnym.

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia