Arktyczny

Encyklopedia PWN

ubogie gatunkowo zbiorowiska roślin, występujące na północnych obszarach biegunowych i podbiegunowych Ziemi, składające się z mszaków, porostów, roślin zielnych i krzewinek;
oceaniczny obszar zoogeograficzny obejmujący Ocean Arktyczny;
proces poznawania przestrzeni geogr. na Ziemi.

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia