Kanada. Muzyka
 
Encyklopedia PWN
Kanada. Muzyka.
Folklor muz. ludności pierwotnej — Indian (jednogłosowe pieśni obrzędowe o małym ambitusie, śpiewy responsorialne, tańce obrzędowe, instrumenty: flety, bębny, idiofony) i Eskimosów (magiczne pieśni o rozbudowanej formie, jednolitym rytmie, często wielogłosowe, tańce, z instrumentów zwłaszcza bębny) nie miał wpływu na muzykę osadników eur.; kształtowała się ona przez nawarstwianie wpływów tradycji muzyki fr. i ang. (lud. i profesjonalnej), a w XX w. — amer. muzyki rozrywkowej. Ożywienie życia muz. w Kanadzie nastąpiło w 2. poł. XIX w. (twórczość C. Lavallégo) i w XX w. (zespoły symfoniczne, konserwatoria w Toronto, Montrealu, Quebecu); kompozytorzy: E. Mac-Millan, H. Willan, L. Smith, A. Laliberté, J. Gagnier, A. Whitehead, C. Champagne, H. Gratton; pianista — G. Gould, pianista jazzowy — O. Peterson, poeta i pieśniarz — L. Cohen. W Edmonton odbywają się 2 festiwale muzyki współczesnej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia