Kanada. Ludność
 
Encyklopedia PWN
Kanada. Ludność.
Liczba ludności K. wzrasta ponad 1,3% rocznie; przyrost naturalny wykazuje słabą tendencję spadkową (3‰, 2006), a rośnie dodatnie saldo migracji (7–9‰ rocznie). Kanadę zamieszkują Kanadyjczycy, gł. pochodzenia bryt. (ok. 20,9% ogółu ludności) i fr. (22,7%, zwłaszcza w prow. Quebec i Nowy Brunszwik), ponadto niem., wł., ukr., pol.; Indianie i Eskimosi (pierwotna ludność Kanady) to obecnie mniejszości nar., które stanowią ok. 2% ogółu mieszkańców; wśród pozostałych grup etnicznych najliczniejsi są Chińczycy, ponadto Latynosi, Filipińczycy, Arabowie i Wietnamczycy. Struktura wiekowa społeczeństwa typowa dla większości krajów rozwiniętych: 17,6% w wieku poniżej 15 lat, i  13,3% w wieku 65 lat i powyżej; liczebna przewaga kobiet nad mężczyznami (103 kobiety na 100 mężczyzn); przeciętna długość trwania życia dla mężczyzn 77 lata, dla kobiet — 84 lat. Katolicy (obrządków łac. i gr.) stanowią ok. 47% ogółu ludności Kanady, protestanci — ok. 41%, ponadto wyznawcy judaizmu, prawosławni emigranci z Ukrainy.
Jedno z najsłabiej zaludnionych państw świata, średnia gęstość zaludnienia — 3 osoby na km2 (2004); ponad 90% ludności skupia się w pasie szer. 300 km, wzdłuż południowej granicy kraju, zwłaszcza w dolinie Rz. Św. Wawrzyńca, nad jez. Ontario i Erie, na preriach i na wybrzeżu Oceanu Spokojnego; obszary północne i północno-wschodnie prawie bezludne. W miastach mieszka ponad 80% ogółu mieszk.; największe aglomeracje miejskie tworzą: Toronto, Montreal, Vancouver, Ottawa, Winnipeg, Edmonton, Quebec i Hamilton. Społeczeństwo Kanady jest jednym z lepiej wykształconych (z wyższym wykształceniem do 40% osób), analfabeci ok. 1% wśród ludności powyżej 15 lat (2003). W strukturze zatrudnienia ludności dominują usługi, w których pracuje 75% czynnych zawodowo; w przemyśle i budownictwie znajduje utrzymanie 19% pracujących Kanadyjczyków, a w rolnictwie 2% (2004).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia