Kanada. Nauka
 
Encyklopedia PWN
Kanada. Nauka.
Najważniejszą instytucją nauk. w Kanadzie jest Kanad. Tow. Król. w Ottawie (zał. 1882), pełniące funkcję akad. nauk. Agencją rządową ds. nauki Kanady jest Nar. Kanad. Rada Badań (utworzona 1916), dysponująca siecią ok. 50 instytutów badawczych, inicjująca i finansująca badania podstawowe oraz pełniąca funkcje doradcze i opiniodawcze dla rządu federalnego we wszystkich dziedzinach nauki. Analogiczne Rady Badań działają od 1944 w poszczególnych prowincjach. W rozwoju badań stosowanych w Kanadzie ważną rolę odgrywa Research and Productivity Council (Rada Badań i Wdrożeń), w 20% finansowana przez państwo, a w 80% — przez przemysł. W dziedzinie nauk humanist. gł. rolę odgrywa Kanad. Inst. Król. w Toronto (zał. 1849), mający charakter fundacji państw. i korporacji uczonych. Kanada ma 49 uniw.; najstarszy to University of New Brunswick w Fredericton (zał. 1785), największe: University of Toronto (zał. 1827), Université du Québec (zał. 1848, zreorganizowany 1968) oraz Université de Montréal (zał. 1878); z uniwersytetami jest powiązana sieć college’ów o charakterze wyższych szkół zawodowych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia