Gruzja. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Gruzja. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucją z 1995 Gruzja jest republiką, na której czele stoi prezydent, wybierany w wyborach powszechnych na 5-letnią kadencję. Organem władzy ustawodawczej jest 1-izbowy parlament (Rada Najwyższa), w którego skład wchodzi 235 deputowanych, wybieranych w wyborach powszechnych wg ordynacji mieszanej na 4-letnią kadencję. Władzę wykonawczą sprawuje rząd (Gabinet Ministrów); premiera powołuje parlament na wniosek prezydenta. Władza sądownicza należy do niezawisłych sądów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia