Gruzja. Nauka
 
Encyklopedia PWN
Gruzja. Nauka.
Najwyższą instytucją nauk. w Gruzji jest Gruzińska Akad. Nauk (zał. 1925) — korporacja uczonych i państw. centrum badań nauk., któremu podlegają 32 inst. nauk.-badawcze; w Gruzji działają 2 uniw., z których największy znajduje się w Tbilisi (zał. 1918); ponadto istnieje Gruzińśki Uniw. Techn., zał. 1990 (utworzony z zał. 1922 Gruziński Inst. Politechniczny); działa też Państw. Uniw. Med. Tbilisi, zał. 1918.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia