Gruzja. Muzyka
 
Encyklopedia PWN
Gruzja. Muzyka.
Dawna kultura muz. Gruzji, która silnie oddziaływała na muzykę innych narodów kaukaskich, w tradycji lud. zachowała do dziś wiele cech odrębnych; zwraca uwagę bogactwo gatunków (wśród nich epos oraz pulsujące rytmicznie pieśni i tańce wojenne), wielogłosowość (1 lub więcej linii melodycznych opartych na burdonie), także w muzyce rel. (3-głosowe śpiewy kośc.), diatonika, bogate instrumentarium: harfy, pandory, lutnie, trąby, rogi i dudy. W 1851 powstała w Tbilisi opera, 1917 — konserwatorium, 1933 — orkiestra symfoniczna. W twórczości kompozytorów (Z. Paliaszwili, D. Arakiszwili, A. Balancziwadze, A. Maczawariani, O. Taktakiszwili) są widoczne nawiązania do folkloru kaukaskiego. Około poł. lat 50. nowe pokolenie kompozytorów nawiązało ściślejsze kontakty ze współcz. muzyką zachodnioeur.; do tej generacji należą: A. Kwernadze, N. Gabunia, N. Mamisaszwili, W. Azaraszwili i in. Świeżością inwencji odznaczają się utwory symfoniczne G. Kanczeli, nawiązujące do śpiewów cerkiewnych i folkloru miejskiego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia