Białoruś. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Białoruś. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucja z 1994 (ze zmianami 1996) głową Republiki Białoruś jest prezydent wybierany w wyborach powszechnych na 5-letnią kadencję, dysponujący szerokimi uprawnieniami w dziedzinie władzy ustawodawczej i wykonawczej. Władza ustawodawcza należy do 2-izbowego Zgromadzenia Narodowego o kadencji 4-letniej (niższa Izba Reprezentantów liczy 110 deputowanych wybieranych w wyborach powszechnych, w izbie wyższej — Radzie Republiki zasiada 64 deputowanych, z których 56 jest wybieranych przez rady terenowe, a 8 mianowanych przez prezydenta). Władzę wykonawczą pełni rząd powoływany przez prezydenta. Sądownictwo jest sprawowane przez Sąd Najwyższy, sądy obwodowe i rejonowe.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia