Białoruś. Nauka
 
Encyklopedia PWN
Białoruś. Nauka.
Na Białorusi działa Akad. Nauk Białorusi (zał. 1929), której podlegają instytuty nauk.-badawcze prowadzące badania podstawowe; istnieją 3 uniw.: w Mińsku (zał. 1921), w Homlu (zał. 1969) i w Grodnie (zał. 1978) oraz 27 specjalistycznych wyższych uczelni; 27 uczelni ma prawo nadawać dyplomy lub stopnie nauk. — najstarsza z nich Białorus. Akad. Politechn. (zał. 1920, 15 tys. studentów, 2002).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia