Białoruś. Polityka społeczna
 
Encyklopedia PWN
Białoruś. Polityka społeczna.
Obejmuje zabezpieczenie społ., ochronę zdrowia i politykę oświatową. Zabezpieczenie społeczne jest finansowane gł. z 2 funduszy: Funduszu Ochrony Społ. i Funduszu Zatrudnienia. Z Funduszu Ochrony Społ. są pokrywane wydatki na emerytury, renty, zasiłki rodzinne, chorobowe, a z Funduszu Zatrudnienia — zasiłki dla bezrobotnych i wydatki na przekwalifikowanie i przysposobienie zawodowe. Pomoc dla ofiar katastrofy w Czarnobylu (1986) jest finansowana ze specjalnego podatku. Opieka zdrowotna jest bezpłatna i są nią objęci wszyscy obywatele. W 1995 na 10 tys. mieszk. przypadało 117,1 łóżka szpitalnego oraz 41,2 lekarza. Polityka oświatowa. Obowiązkiem szkolnym są objęte wszystkie dzieci w wieku 6–17 lat. Nauka w szkole podstawowej trwa 4 lata, w szkole średniej — kolejne 7 lat i obejmuje dwa cykle: 5- i 2-letni. Na pocz. lat 90. zaczęto wprowadzać białoruski jako oficjalny język wykładowy. Nakłady na oświatę i naukę 1993 stanowiły 10,4% wydatków budżetowych. Wydatki na zabezpieczenie społ. 1999 stanowiły 21,4%, a na ochronę zdrowia 10,7% wydatków budżetowych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia