Białoruś. Ludność
 
Encyklopedia PWN
Białoruś. Ludność.
Białoruś zamieszkują Białorusini (81%), ponadto Rosjanie (12%), Polacy (4%, gł. w obwodzie grodzieńskim), Ukraińcy (2%), Żydzi (0,3%), Litwini i in.; największą grupą wyznaniową Białorusi są prawosławni, drugą pod względem liczebności — katolicy. Przyrost naturalny wykazuje stałą tendencję spadkową (3,2‰, 1990), od 1993 — ujemny (−2,8‰, 2006); gęstość zaludnienia 47 osób na km2, największa w środkowej części Białorusi (powyżej 60 osób na km2), na Polesiu poniżej 25 osób na km2; ludność miejska 71% (2004); gł. m. poza stolicą: Homel, Mohylew, Witebsk, Grodno, Brześć, Bobrujsk. W wieku 29 lat i mniej 40% populacji, 65 lat i więcej — 15%. W 2005 11% czynnych zawodowo zatrudnionych w rolnictwie, 34% — w przemyśle (i budownictwie), 55% — w usługach; bezrobotni 2%.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia