Białoruś. Środki przekazu
 
Encyklopedia PWN
Białoruś. Środki przekazu
Prasa. W 2003 wśród dzienników największy nakład miała „Sowietskaja Biełorussija”, wyd. od 1927 w Mińsku w języku ros., poprzednio organ KC Komunist. Partii Białorusi, Rady Najwyższej i Rady Ministrów (nakład 435 tys. egz.). Ponadto ukazują się nowo powstałe: „Narodnaja hazieta” („Narodnaja gazieta” — obecny organ Rady Najwyższej), wyd. od 1990 w Mińsku w językach białoruskim i ros., „Respublika”, wyd. przez Radę Ministrów, również w językach białoruskim i ros., w Mińsku (nakład 90 tys. egz.), „Zwiazda” (zał. 1917 w Mińsku, wyd. w języku białoruskim, organ parlamentu i rządu, nakład 90 tys. egz.) i „Respublika” (zał. 1990 w Mińsku, organ rządu, wyd. w języku białoruskim i ros., nakład 116 tys. egz.). Wśród czasopism najwyższy nakład miały 1998: informacyjny tyg. „7 dni”, wyd. przez agencję Bełta w Mińsku (nakład 300 tys. egz.), „Wiasiołka” (mies. dla dzieci, wyd. w Mińsku, nakład 115 tys. egz.), „Alesia” (mies. wyd. w Mińsku od 1924, nakład 96 tys. egz.), „Biełaruski czas” (tyg. wyd. w języku białoruskim i ros., nakład 50 tys. egz.), „Press-Boll” (tyg. sport., wyd. w Mińsku, nakład 50 tys. egz.), „Biełarusskij priedprinimatiel” (tyg. gosp., wyd. w Mińsku w języku ros., nakład 40 tys. egz.), „Biełarusskaja diełowaja gazieta — Birży, Banki” (tyg. niezależny, wyd. w Mińsku, nakład 20 tys. egz.).
Agencje prasowe: oficjalną agencją prasową Białorusi jest Bełta z siedzibą w Mińsku oraz agencja informacyjna Bielinform. Oficjalną państw. agencją informacyjną jest BEŁTA z siedzibą w Mińsku; niezależną agencją jest BiełaPAN (Mińsk).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia