Belgia. Partie polityczne
 
Encyklopedia PWN
Belgia. Partie polityczne.
W ramach regionalnego podziału Belgii doszło w latach 80. do ostatecznego rozbicia, jednolitych poprzednio w skali całego kraju, partii politycznych. Największymi partiami Flamandów są: Chrześcijańska Partia Ludowa (Christelijke Volkspartij, CVP, Partia Socjalno-Chrześcijańska) założona 1945, Socjalistyczna Partia (Socjalistische Partij, SP) — 1978, Flamandzcy Liberałowie i Demokraci (Vlaamse Liberalen en Demokraten, VLD) —1992, Unia Lud. (Volksunie, VU). Największe partie Walonów: Partia Socjalistyczna (Parti Socialiste, PS) założona 1978, postchadeckie Centrum Demokratyczno-Humanistyczne (Centre Démocrate Humaniste, CDH) — 2002, liberalny Ruch Reformatorski (Mouvement Réformateur, MR) — 2002; liczne, o rosnących wpływach partie nacjonalistyczne i ekologiczne.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia