Australia. Warunki naturalne. Wody
 
Encyklopedia PWN
Australia. Warunki naturalne. Wody.
Pod względem zasobów wodnych najuboższy kontynent Ziemi; ponad połowa Australii cierpi na niedostatek wody; okresowo występują długotrwałe susze (1895–1903, 1958–68, 1982–83); ponad 60% powierzchni stanowią obszary bezodpływowe; do zlewiska Oceanu Indyjskiego należy 30% powierzchni, Oceanu Spokojnego — 9%; liczne rzeki okresowe; najlepiej rozwinięty system rzeczny Murray–Darling; wśród jezior (przeważnie słonych i o zmiennej powierzchni) największe: Eyre, Torrens i Gairdner; na Wyżynie Zachodniej liczne solniska; duże znaczenie dla gospodarki mają wody podziemne; jest kilka rozległych i bogatych w wody wgłębne niecek sedymentacyjnych (także na obszarach najsuchszych) oraz kilkanaście mniejszych, które łącznie obejmują ok. 1/4 powierzchni kontynentu; największą z nich jest Wielki Basen Artezyjski; część wód wgłębnych Australii (zwłaszcza zalegających najgłębiej) jest zasolona, co bardzo ogranicza ich przydatność, woda nadaje się tylko do pojenia owiec; niektóre baseny, w tym Wielki Basen Artezyjski, są od dawna zbyt intensywnie eksploatowane, wskutek czego tracą właściwości użytkowe; lokalnie, zwłaszcza na wschodnim wybrzeżu w ujściowych odcinkach dolin większych rzek, np. w delcie Burdekin, występują bogate zasoby bardzo dobrych jakościowo wód aluwialnych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia