Australia. Warunki naturalne. Świat zwierzęcy
 
Encyklopedia PWN
Australia. Warunki naturalne. Świat zwierzęcy.
Obszar Australii z Tasmanią i Nową Gwineą tworzy pod względem zoogeograficznym krainę australijską, o swoistej faunie, która wytworzyła się wskutek wczesnego (od początku trzeciorzędu) odizolowania Australii od innych kontynentów. Fauna kręgowców jest stosunkowo uboga, np. ssaki łożyskowe są reprezentowane przez nietoperze, psa dingo i nieliczne gryzonie (z endemicznym gatunkiem bobroszczura); bardzo liczne natomiast są torbacze — silnie zróżnicowane, z reguły gatunki endemiczne (np. kangury, koala, kret workowaty, wilk workowaty, wombaty); 2 rodziny — kolczatki i dziobak — to stekowce, rzadki i najosobliwszy rząd wśród ssaków; fauna ptaków bardzo bogata: emu, kazuary, lirogony, altanniki, papugi i ptaki rajskie; spośród gadów m.in. węże, warany i krokodyle; w ichtiofaunie osobliwością jest endemiczny rogoząb.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Wombat, zw. też niedźwiedziem workowatym, gat. torbacza. Dł. ciała do 103 cm, ogona ok. 5,5 cm; ciemnobrązowy, na pysku i podgardlu białe plamki. Prowadzi nocny tryb życia. Występuje w pd. Australii.fot. K. Sołtyk/GEA/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Koala fot. A. Guranowski/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia