Argentyna. Środki przekazu
 
Encyklopedia PWN
Argentyna. Środki przekazu.
Prasa. W Argentynie ukazuje się 227 dzienników o łącznym nakładzie 2 mln 748 tys. egz. (1998); pierwsza gazeta „El Telégrafo Mercantil” ukazała się 1801. Najwyższy nakład wśród dzienników o zasięgu ogólnokrajowym ma niezależny, poranny „Clarin”, zał. 1945 (nakład podstawowy ok. 600 tys., wyd. sobotnio-niedzielne 1100 tys.), następnie „Cronica”, zał. 1963 (nakład poranny 330 tys., wieczorny 190 tys., niedzielny 450 tys.); najstarszy z ukazujących się dzienników „La Capital”, zał. 1867, osiąga nakład 94 tysięcy. Wśród czasopism znaczny nakład ma tyg. kobiecy „Vosotras”, zał. 1935 (33 tys.) i jego miesięczne dodatki: „Labores” (130 tys.) oraz „Modas” (70 tys.); wysokonakładowym czasopismem jest także ilustrowany tyg. ogólnoinformacyjny „Gente”, zał. 1965 (133 tys.). Agencje prasowe: Telenoticiosa Americana (TELAM), zał. 1945, z siedzibą w Buenos Aires; Distribuidora Argentina de Noticias (DAN), prywatna agencja informacyjna, zał. 1964, z siedzibą w Buenos Aires, oraz Diarios y Noticias (DYN), zał. 1982, również z siedzibą w Buenos Aires.
Radio i telewizja. W Argentynie działa 37 stacji radiowych o zasięgu ogólnokrajowym, kontrolowanych przez państwo, 3 prywatne stacje w Buenos Aires i 72 na terenie kraju; ponadto działają 4 stacje prowincjonalne, 3 miejskie i 3 uniwersyteckie; gł. stacje: Radio El Mundo, Radio del Plata i Radio Nacional.
W Argentynie działa 15 stacji telew. kontrolowanych przez państwo, podlegających Sekretariatowi Kultury w Minist. Oświaty i Sprawiedliwości; ponadto funkcjonuje 29 prywatnych kanałów telew. i 2 uniwersyteckie; gł. stacje: Argentina Televisora LS 82 Canal 7 (państw.), LS 83 Canal 9 (prywatna), LS 84 Canal 11 (państw.), LS 85 Canal 13 (państw.).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia