Argentyna. Ludność
 
Encyklopedia PWN
Argentyna. Ludność.
97% mieszk. A. stanowi ludność pochodzenia eur., gł. hiszp. i wł.; ok. 5% — Indianie i Metysi. Około 93% ludności jest wyznania rzymskokatol., ok. 4% stanowią protestanci i żydzi. W A. mieszka ok. 170 tys. osób pochodzenia pol., m.in. w Buenos Aires, Córdobie, Rosario i Santa Fe. Przyrost naturalny 10‰ (2003). Średnia gęstość zaludnienia 14 mieszk. na km2, najgęściej zaludniona prow. Buenos Aires, najsłabiej — Patagonia. Ludność miejska stanowi 90% ogółu mieszk. A.; gł. m.: Buenos Aires (ok. 44% ogółu ludności), Córdoba, Rosario, La Plata. W górnictwie, przemyśle przetwórczym i budownictwie jest zatrudnione ok. 38% ludności zawodowo czynnej, w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie — ok. 10%; wskaźnik bezrobocia 1993–97 wzrósł z 6,3% do 16,1%; zmniejszyło się zatrudnienie, zwłaszcza w prywatyzowanych wielkich przedsiębiorstwach; w XXI w. spadek bezrobocia (11,6%, 2005).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia