Argentyna. Polityka społeczna
 
Encyklopedia PWN
Argentyna. Polityka społeczna.
Realizowana przez rząd polityka społ. obejmuje swym zakresem zabezpieczenie społ., ochronę zdrowia i politykę oświatową. Wydatki na emerytury, rentyzasiłki są pokrywane z funduszu powstałego z obowiązkowych składek wszystkich zatrudnionych, którzy ukończyli 18. rok życia. Fundusz ten jest administrowany przez podsekretariat w Minist. Pracy i Zabezpieczenia Społ. i obejmuje emerytury, odszkodowania za wypadki przy pracy, renty, zasiłki dla bezrobotnych, chorobowe, macierzyńskie, rodzinne, także pomoc dla osób starych i ubogich. Opieką zdrowotną są objęci wszyscy obywatele. Zajmują się nią wyspecjalizowane instytucje na szczeblu rządowym i lokalnym oraz instytucje prywatne. Polityka oświatowa. Obowiązkiem szkolnym są objęte wszystkie dzieci w wieku 6–14 lat. W szkołach stopnia podstawowego nauka trwa 8 lat, a w szkołach średnich 4–6, w zależności od profilu szkoły. Oświata od poziomu podstawowego do uniwersyteckiego włącznie jest bezpłatna.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia