Argentyna. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Argentyna. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucją z 1853 (wielokrotnie modyfikowana) Argentyna jest republiką związkową, z prezydentem, wybieranym w wyborach powszechnych (w 2 turach) na 4 lata (z prawem do jednej reelekcji), jako głową państwa, szefem rządu i zwierzchnikiem sił zbrojnych. Prezydent posiada prawo weta do ustaw parlamentu; wydaje rozporządzenia i dyrektywy niezbędne do egzekucji prawa i bierze udział w jego tworzeniu i ogłoszeniu. Władzę ustawodawczą sprawuje 2-izbowy Kongres Narodowy. Izba Deputowanych liczy 257 członków wybieranych w wyborach powszechnych na 4 lata (co 2 lata jest odnawiana 1/2 składu). Senat liczy 72 senatorów (po 3 z każdej prowincji) i jest wybierany na 6-letnią kadencję przez parlamenty prowincji (co 2 lata jest odnawiana 1/3 składu). Senatowi przewodniczy wiceprezydent. Władzę wykonawczą sprawuje prezydent i powoływany przez niego rząd. Władzę sądowniczą sprawują niezawisłe sądy federalne z Sądem Najwyższym (9 dożywotnich sędziów) i sądy prowincjonalne.
Prowincje mają własne konstytucje oraz wyłaniane w wyborach: organy ustawodawcze i gubernatorów. Do kompetencji władz prowincjonalnych należą wszystkie sprawy nie delegowane rządowi federalnemu.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Buenos Aires, Pałac Prezydencki (Argentyna)fot. T. Kniołek/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia