Argentyna. Film
 
Encyklopedia PWN
Argentyna. Film.
Nieliczne próby realizowania filmów w Argentynie były podejmowane już 1897 przez: Belga H. Lepage, Francuza E. Py oraz Włochów M. Caroliniego, M. Gallo i F. Falle; były to krótkie sceny uliczne z Buenos Aires oraz kroniki film.; od 1915 produkcją filmów zajęli się argent. twórcy film. (m.in. H. Cairo, C.D. Paoli, A. Lipizzi), wspomagani przez powstałe wytwórnie film.: Films i Pampa Films; ok. 1917 J.A. Ferreyra zapoczątkował nar. gatunek film. zw. tangos; szczególne uznanie zyskali później reżyserzy dźwiękowych tangos (m.in.: M. Barth, L. Saslavsky, D. Tinaure, M. Romero) oraz film. wykonawcy nar. tańców i piosenek (m.in. L. Saudrin, P. Arias, C. Gardel). Na przeł. lat 30. i 40. zorganizowano przemysł film. w Argentynie; produkowano gł. komedie i film. adaptacje literatury obcej. W okresie rządów J. Peróna (1946–55) powstały nieliczne wartościowe filmy (m.in.: L. Mamere’a, H.D. Carilla, M. Sofficiego, H. Fregonese’a, F. Ayala oraz L. Kimovsky’ego i T. Demichellego — obaj wyemigrowali do Hiszpanii). W końcu lat 50. L. Torre Nilson przyczynił się do podniesienia poziomu artyst. kinematografii argent.; od 1956 w Santa Fe grupa twórców, pod kierunkiem F. Birriego, pod wpływem wł. neorealizmu i fr. nowej fali realizowała nowatorskie filmy dokumentalne i fabularne o treści społ. i polit., poruszając problemy alienacji jednostki i tzw. straconego pokolenia (R. Kulm, J. Berand, B. Dawi, D.J. Kochoma, P.E. Solanas, H. Oliver). Wprowadzenie 1976 dyktatury wojsk. w Argentynie spowodowało emigrację wielu wybitnych filmowców o poglądach lewicowych (m.in. Solanas, L. Murua). Przywrócenie demokracji 1983 przyczyniło się do rozkwitu twórczości film. (gł. dramaty psychol. i polit.; m.in.: A. Doria, Murua, Oliver, B. Kamina, V. Puenzo i A. Drove); w latach 80. w Argentynie produkowano ok. 30 filmów rocznie; gł. argent. czasopismo film. — „Heraldo del Cine”; przegląd filmów rodzimych odbywał się na festiwalu film. w Mar del Plata (1959–70 i 1996–98 jako konkurs międzynar., w sumie 14 edycji).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia