Angola. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Angola. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucją z 1975 (nowelizowaną m.in. 1996 i 2010) Angola jest republiką, z prezydentem (którym zostaje osoba przewodząca liście zwycięskiej partii w wyborach parlamentarnych; kadencja 4-letnia) jako głową państwa, szefem rządu i głównodowodzącym sił zbrojnych. Władza ustawodawcza należy do jednoizbowego parlamentu (Zgromadzenie Narodowego, liczące 220 deputowanych), pochodzącego z wyborów powszechnych, o kadencji 4-letniej. Władzę wykonawczą sprawuje mianowany przez prezydenta rząd (1991 przywrócono stanowisko premiera, który jednak nie kieruje pracą rządu).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia