Angola. Partie polityczne
 
Encyklopedia PWN
Angola. Partie polityczne.
W życiu politycznym dominują: rządzący Ludowy Ruch Wyzwolenia Angoli (Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA), założony 1956, i opozycyjne Narodowy Związek na rzecz Całkowitej Niepodległości Angoli (União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA), — 1966, Narodowy Front Wyzwolenia Angoli (Frente Nacional de Libertação de Angola, FNLA) — 1962.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia