Angola. Ludność
 
Encyklopedia PWN
Angola. Ludność.
Angolę zamieszkują plemiona Bantu: ludy Ovimbundu (25% ogółu ludności, 2000), Kimbundu (23%), Kongo (12%) i in. (m.in. na południu Buszmeni i Hotentoci); po uzyskaniu niepodległości Angolę opuściło ok. 350 tys. Portugalczyków; znaczna liczba uchodźców poza granicami Angoli. W strukturze wyznaniowej dominują katolicy (62% ogółu ludności), resztę stanowią protestanci i animiści; przyrost naturalny — 20‰ (2006); jeden z najrzadziej zaludnionych krajów Afryki; średnia gęstość zaludnienia 9 mieszk. na km2; najgęściej są zaludnione obszary nadbrzeżne oraz wyż. Bije; południowa i wschodnia część kraju prawie bezludna; po 1975 masowe przemieszczenia ludności (m.in. odpływ z miast); ludność miejska stanowi 35% ogółu mieszk.; gł. m.: Luanda, Huambo, Lobito, Benguela, Lubango, Malanje, Namibe; podstawy gosp. wielu miast zniszczone przez wojnę; ludność utrzymuje się gł. z rolnictwa (ok. 85%).
zgłoś uwagę
Ilustracje
Luanda (Angola)fot. G. Gałązka/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia