zmienne

Encyklopedia PWN

formuła
[łac. formula ‘reguła’, ‘wzorzec’],
log. wyrażenie zawierające zmienne wolne (zmienne logiczne);
metody umożliwiające rozwiązywanie problemów optymalizacji, tzn. poszukiwania najlepszych (ze względu na określone wcześniej kryterium oceny) rozwiązań.
mat. jedno z podstawowych pojęć matematyki, wprowadzone niezależnie przez I. Newtona i G.W. Leibniza pod koniec XVII w. jako nowe narzędzie rachunkowe;
eliminacja
[łac. eliminare ‘usuwać’],
rugowanie,
mat. postępowanie, którego celem jest zmniejszenie liczby zmiennych lub niewiadomych;
Platon, właśc. Arystokles, gr. Plátōn, Aristoklḗs, łac. Plato, Aristocles, ur. ok. 427, prawdopodobnie w Atenach (wg niektórych świadectw na wyspie Eginie), zm. 347 p.n.e., Ateny,
jeden z najsłynniejszych filozofów starożytnych Grecji; uczeń Sokratesa i nauczyciel Arystotelesa, założyciel Akademii Platońskiej.
statyst. metoda analizy, uogólnienie analizy wariancji, w sytuacji, gdy występuje więcej niż jedna zmienna losowa;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia