zmienne

Encyklopedia PWN

kurtoza
[gr.],
statyst. parametr określający stopień koncentracji rozkładu zmiennej losowej wokół wartości oczekiwanej;
wariancja, D2X, V(X),
mat., statyst. miara zmienności zmiennej losowej;
powstawanie siły elektromotorycznej (SEM) ε w obwodzie elektrycznym obejmującym strumień magnetyczny, który zmienia się w czasie ze względu na zmienną indukcję pola magnetycznego lub ruch obwodu elektrycznego w polu magnetycznym;
empiryczne rozkłady 1 lub 2 i więcej zmiennych, będące zestawieniami uporządkowanych liczbowych lub znakowych informacji, przedstawianymi zazwyczaj w postaci tabelarycznej.
mat. ogólna nazwa zespołu twierdzeń teorii prawdopodobieństwa podających warunki na to, by sumy dużej liczby niezależnych lub słabo zależnych zmiennych losowych miały rozkład prawdopodobieństwa bliski rozkładowi normalnemu (rozkład zmiennej losowej);
techn. urządzenie elektroniczne umożliwiające wyznaczenie określonej charakterystyki (lub kilku charakterystyk jednocześnie, tj. tzw. rodziny charakterystyk) badanego elementu (np. charakterystyki statycznej tranzystora, diody itp.) i jej obserwację na ekranie urządzenia.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia