ziemi

Encyklopedia PWN

terytorium hist. na Pomorzu, złożone z 2 okręgów nie graniczących ze sobą (najmniejsza odległość 4 km), ze stolicami w Bytowie i Lęborku;
chełmińska ziemia, ziemia chełmińsko-michałowska, województwo chełmińskie,
do pocz. XIII w. terytorium między Drwęcą, Wisłą, Osą i jeziorami brodnickimi, z grodem kasztelańskim w Chełmnie, należące do Mazowsza;
przemieszczenia ludności związane z przebiegiem działań wojennych, skutkami polityki ludnościowej państw okupacyjnych oraz decyzji mocarstw alianckich w sprawie powojennego ładu w Europie, podjętych na konferencji jałtańskiej i konferencji poczdamskiej, a także decyzjami władz polskich.
organizacja społ., powołana 1957;
Coatsów, Ziemia
[z. koutsów],
Coats Land,
region w Antarktydzie Wschodniej, rozciąga się ok. 500 km na południowo-wschodnim pobrzeżu M. Weddella, od Ziemi Królowej Maud do Lodowca Szelfowego Filchnera;
polityka Prus prowadzona w okresie zaborów, zmierzająca do rozpowszechnienia języka niemieckiego (państwowego), ewentualnie niemieckiej świadomości narodowej wśród mieszkańców ziem zajętych w wyniku rozbiorów Polski, a z upływem czasu — do wykorzenienia polskiej świadomości narodowej (wynarodowienia).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia