zawodowe

Encyklopedia PWN

tygodnik społ.-gosp.;
wojna stuletnia 1337–1453,
wojna między Anglią a Francją.
pierwszy zawodowy teatr pantomimy w Polsce (nazwa od 1958);
wybory do organów przedstawicielskich, zarządzających, wykonawczych i kontrolnych w organizacjach samorządowych, przez głosowanie członków na wysuniętych kandydatów (samorząd zawodowy, spółdzielczy, gospodarczy, terytorialny).
w szerokim znaczeniu — wszelkie zjawiska związane z oddziaływaniem środowiska społecznego i przyrodniczego na człowieka, kształtujące jego tożsamość, osobowość, postawy; w znaczeniu węższym — oddziaływania organizowane celowo, mające prowadzić do pożądanych zmian w funkcjonowaniu jednostek i grup.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL Spółka z o.o.,
największe i najstarsze polskie wydawnictwo medyczne, założone 1945 w Warszawie;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia