zawodowe

Encyklopedia PWN

Włoska Powszechna Konfederacja Pracy, Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL),
wł. centrala związkowa,
tygodnik społ.-gosp.;
wojna stuletnia 1337–1453,
wojna między Anglią a Francją.
pierwszy zawodowy teatr pantomimy w Polsce (nazwa od 1958);
wybory do organów przedstawicielskich, zarządzających, wykonawczych i kontrolnych w organizacjach samorządowych, przez głosowanie członków na wysuniętych kandydatów (samorząd zawodowy, spółdzielczy, gospodarczy, terytorialny).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia