zawodowe

Encyklopedia PWN

zjawisko w. jest synonimem trwałej marginalizacji — pozostawania na uboczu spraw, którymi żyje ogół;
dawniej typ wykształcenia o charakterze humanist., obejmującego gł. znajomość określonych treści kulturowych i języków; współcześnie nastąpiła zmiana funkcji społ. w.o., które jest podstawą uczestnictwa w życiu społ. oraz przygotowaniem do kształcenia ustawicznego i zawodowego.
nowe oryginalne rozwiązanie techniczne lub organizacyjne o charakterze użytkowym, którego powstanie ma znamiona aktu twórczego (w czym się różni od odkrycia, będącego konstatacją czegoś, co istnieje obiektywnie).
Wyszyński Stefan, ur. 3 VIII 1901, Zuzela (Podlasie), zm. 28 V 1981, Warszawa,
kardynał, prymas Polski, zwany Prymasem Tysiąclecia.
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie (WSPol.),
uczelnia zawodowa, z siedzibą w Szczytnie;
Xirgu
[sịrgu]
Margarita, ur. 18 VI 1888, Molíns del Rey, zm. 25 IV 1969, Montevideo,
hiszp. aktorka, reżyser i pedagog teatr., pochodzenia katalońskiego; jako dziecko występowała w teatrze amatorskim, na zawodowej scenie debiutowała 1906 w Barcelonie;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia