zawodowe

Encyklopedia PWN

określenie zasiedlonego odcinka terenu, stanowiącego historycznie ukształtowaną jednostkę osadniczą, której ludność zajmuje się głównie pracą na roli i czerpie z tej pracy podstawy egzystencji, co nadaje pojęciu „wieś” również znaczenie kategorii ekonomiczno-społecznej; w przenośni — warstwa chłopska (chłopi).
Witt Katarina, ur. 3 XII 1965, Staaken,
niem. łyżwiarka figurowa (solistka);
Włoska Powszechna Konfederacja Pracy, Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL),
wł. centrala związkowa,

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia