zawodowe

Encyklopedia PWN

ogólny stan zdrowia określonej populacji, np.: ludności państwa, grupy wiekowej lub zawodowej;
organizacja zawodowa skupiająca artystów plastyków, utworzona 1944, → Związek Polskich Artystów Plastyków.
zrzeszenie twórcze i związek zawodowy pol. artystów teatru;
stowarzyszenie założone 1919 w Warszawie; najstarsza organizacja kombatancka w Polsce, jedna z 5 najstarszych na świecie;
niejawna, elitarna organizacja polit., utworzona na pocz. XI 1918 przez działaczy Związku Młodzieży Polskiej „Zet”;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia